طراحی وب سایت کالین

تکنولوژی :

Asp.net MVC

Mysqlserver

Html5

css3

js

و…

مدت زمان اجرای پروژه : 30روز