About - وب سایت شرکت دیجیتال مارکتینگ آلفا

درباره ما

about image

دیجی آلفا پیشرو در به کارگیری تکنولوژی های جدید بازاریابی آنلاین

شــرکت توســعه نرم افــزاری و بازاریابــی رایــا فــردا آرا، باعنــوان تجــاری دیجی آلفــا و بــا هــدف توســعه تکنولوژی هــای جدیــد در فضــای آنلایــن و حضــور بهتــر کســب و کارهــای کوچــک و متوســط، بــه طراحــی و تولیــد محصــولات دیجیتــال می پــردازد

شرکت دیجی آلفا برای نخستین بار موفق شده است سه قطب اصلی کسب و کار الکترونیک (فناوری وتکنولوژی – گرافیک و تبلیغات - بازاریابی ) را در قالب یک تیم منسجم در راستای مدیریت دیجیتال مارکتینگ گرد هم آورد

450+
مشتریان خوشحال
2500+
پروژه های تکمیل شده
4510+
پروژه های در حال اجرا